BADANIA


PROFILE BADAŃ


Profil "podstawowy" - badanie ogólne moczu, cholesterol całkowity, glukoza, kreatynina, kwas moczowy, morfologia krwi obwodowej 24p., OB, triglicerydy

Profil "małego dziecka" - badanie ogólne moczu, fosforan nieorganiczny, fosfataza alkaliczna, morfologia krwi obwodowej 24p. , wapń całkowity, żelazo

Profil "czterdziestolatka" - badanie ogólne moczu, cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, glukoza, hormon tyreotropowy (TSH), kwas moczowy, magnez całkowity, morfologia krwi obwodowej 24p., OB, antygen PSA całkowity, triglicerydy cholesterol całkowity, glukoza, hormon tyreotropowy (TSH), triglicerydy

Profil "czterdziestolatki" - badanie ogólne moczu, cholesterol HDL, cholesterol LDL, fibrynogen, FSH, kwas moczowy, magnez całkowity, morfologia krwi obwodowej 24p., OB

Profil "po sześćdziesiątce"- albumina, badanie ogólne moczu, białko całkowite, cholesterol całkowity, fosfotaza alkaliczna, GGTP, glukoza, kreatynina, kwas moczowy, morfologia krwi obwodowej 24p., OB, triglicerydy, wapń całkowity

Profil "przed zabiegiem"- antygen HBs (HBsAg), czas kaolinowo - kefalinowy (APTT), czas protrombinowy (PT), glukoza, kreatynina, mocznik, morfologia krwi obwodowej 24p., potas, przeciwciała p. HBs (anty HBs), przeciwciała p. HCV (anty-HCV), sód

Profil "ryzyka miażdżycy" - cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, fibrynogen, glukoza, hormon tyreotropowy (TSH), kwas moczowy, triglicerydy

Profil "reumatologiczny" - antystreptolizyny O (ASO), białko C-reaktywne (CRP), czynnik reumatoidalny (RF), kwas moczowy, morfologia krwi obwodowej 24p., OB.

Profil "metaboliczny" - albumina, aminotransferaza alaninowa (ALT), aminotransferaza asparaginianowa (AST), białko całkowite, bilirubina całkowita, cholesterol całkowity, dehydrogenaza mleczanowa (LDH), glukoza, kreatynina, kwas moczowy, magnez całkowity, mocznik, potas, sód, triglicerydy, wapń całkowity

Profil "kostny" - albumina, białko całkowite, fosforan nieorganiczny, fosfataza alkaliczna, wapń całkowity


BADANIA ANALITYCZNE


HEMATOLOGIA i KAGULOLOGIA


IMMUNOCHEMIA


MARKERY NOWOTWOROWE


DIAGNOSTYKA SEROLOGICZNA INFEKCJI


BADANIE MOCZU


BADANIE KAŁU

Copyright © NZOZ Laboratorium Analityczne
2012